Campus Amsterdam Science Park
July 9, 2020

Nationaal Campussen Overleg pleit voor investeringen

“Hier worden uitvindingen innovaties, hier wordt waarde gecreëerd, hier wordt de toekomst gemaakt.” Voorzitter Bert Kip van het Nationaal Campussen Overleg lanceerde woensdag 1 juli 2020 het manifest Toplocaties. De campussen pleiten voor structurele aandacht en ondersteuning van de rijksoverheid. Het manifest krijgt steun van VNO-NCW en VSNU.

Webinar Topcampussen: “Investeer in broedplaatsen van innovatie”

Ze zijn hét kristallisatiepunt voor groei en ontwikkeling, dé plek waar mensen van kennisinstellingen en bedrijven samen optrekken. Het belang van campussen en science parken is groot, benadrukte voorzitter Bert Kip van het Nationaal Campussen Overleg tijdens het webinar Campussen. Tijdens dit webinar is het manifest Toplocaties gepresenteerd. Het Nationaal Campussen Overleg roept hierin op tot een nationaal investeringsbeleid voor de campussen, broedplaatsen van innovatie.

Ondernemersorganisatie VSNU en de vereniging van universiteiten, VSNU, steunen het manifest. Voorzitters Pieter Duisenberg (VSNU) en Hans de Boer (VNO-NCW) onderstreepten tijdens het webinar het belang van deze kennisclusters. Ook vertelden twee ondernemers hoe steunend de campus is voor hun bedrijf. Het webinar is online terug te zien.

AUC at Amsterdam Science Park

Manifest Topcampussen

Het manifest Topcampussen is opgesteld door tien Nederlandse campussen en science parks. Zij pleiten voor extra aandacht en middelen vanuit de rijksoverheid. De campussen zijn gewoonlijk ontwikkeld door lokale partijen, met steun van de provincie. De samenwerking publiek-privaat komt er goed van de grond, vertelde Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur van het Kennispark Twente tijdens het webinar. Lucas: “Het belang van deze locaties wordt breed erkend, maar er is nog geen rijksbeleid voor campussen.” De campussen vragen om nationaal beleid om kwaliteit en continuïteit te borgen. “Onze financiering komt nu uit allerlei potjes, vaak van tijdelijke aard. Dat maakt de campusorganisaties kwetsbaar. Wij vragen het kabinet het fysieke aspect van innovatie niet te vergeten.”

Lucas noemde in haar betoog de vijf speerpunten uit het manifest, die essentieel zijn voor de ontwikkeling van gezonde en volwassen campussen: gedeelde onderzoeksfaciliteiten, een goede bereikbaarheid, business development, de acquisitie van nieuwe bedrijven en een gegarandeerde basisfinanciering.

Toegang tot kennis

“Nieuwe vestigingen huisvesten we bij voorkeur op de campussen”, vertelde directeur Dennis Schipper van technologieontwikkelaar Demcon tijdens het webinar. Demcon begon als start up op Kennispark Twente. Het bedrijf heeft nu zes vestigingen, waarvan vijf op een campus. Schipper: “Je maakt er makkelijk contact met medewerkers en studenten van kennisinstellingen. Je bedrijf is er onderdeel van een groter systeem; klanten vinden je makkelijker en je wordt uitgenodigd voor projecten.” Voor groeiende bedrijven zijn de gedeelde laboratoriumfaciliteiten essentieel, benadrukte Schipper.

Groot helpt klein

“Op de campus zitten is echt een gelukje.” Ook Linda Dijkshoorn, CEO van EV Biotech, sprak tijdens het webinar lovende woorden over de Groningse campus, waar zij haar bedrijf in groene microbiologie startte. Het bedrijf is gevestigd in het InnoLab Agrifood, dat plaats biedt aan start ups. Dijkshoorn prees de begeleiding die ze kreeg van VentureLab, een organisatie die wetenschappers helpt te ondernemen. Het campusnetwerk noemde zij behulpzaam: “Grotere bedrijven nemen er de kleinere onder hun vleugels. Je voelt de toewijding, de wens de campus te laten floreren.” Zij hoopt met EV Biotech op de campus te blijven, ook als het bedrijf het InnoLab is ontgroeid.

BV Nederland

Het zijn de verhalen van mensen als Dijkshoorn en Schipper die energie geven, zegt directeur Kip van het Nationaal Campussen Overleg. Deze ervaringen illustreren dat investeren in de campussen loont. “De campussen zijn cruciaal voor de groei van de BV Nederland.” Hij laat in zijn presentatie zien hoe hard de bedrijvigheid op de campussen is gegroeid, harder ook dan gemiddeld in Nederland. “We hebben het nu over 2.000 bedrijven, met bijna 130.000 banen.”

VSNU: “Brandstof voor economische groei”

Kip noemt ook de steun van VNO-NCW en VSNU als hartverwarmend. De voorzitters van beide organisaties spraken tijdens het webinar hun steun voor het manifest uit. Duisenberg (VSNU) noemde kennis en innovatie de brandstof voor de economische groei van de toekomst. “Investeringen zijn nodig om als land concurrerend te zijn.” Meer thematische, regionale samenwerking is noodzakelijk, aldus Duisenberg. Hij benadrukte hoe belangrijk de campussen zijn als kennis-ecosystemen en hoe weinig aandacht daar nu nog voor is. Kennis moet impact hebben, aldus Duisenberg: “Talentontwikkeling, proefschriftideeën naar bedrijven brengen, daarin willen ook de universiteiten graag investeren.”

VNO-NCW: “Wereldwijde erkenning”

De Boer (VNO-NCW) benadrukte tijdens het webinar hoe op de campussen kennis omvormt tot productie. Hij sprak van pareltjes die je op fluweel moet zetten: “Het succes van de Nederlandse campussen is groot, dat wordt wereldwijd erkend. De werkgelegenheid groeit er hard. Gedeelde onderzoeksfaciliteiten helpen daarbij.” Te vaak nog ziet hij jonge bedrijven Nederland verlaten: “Dat doet pijn. Een goede campus helpt om spin offs vast te houden.” Het kabinet heeft aangegeven investerend de crisis uit te willen, benadrukte De Boer: “Hoe precies, dat is een puzzel. De campussen zijn een belangrijk stukje in die puzzel.”

Meer informatie
Het webinar is terug te kijken op de site topcampussen.nl. Hier is ook het manifest Toplocaties te bekijken.

manifest Topcampussen

Related news

How can we help you?

Looking for partners to collaborate. Or looking for a certain expertise? Or would you like to locate your business in the Amsterdam Science Park? Drop us a line and we help you to find a perfect match.

Leo le Duc Science & Business
For business inquiries contact

Leo Le Duc

Let's connect